Doanh nghiệp nào dẫn đầu Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam?

on .

Vị trí số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 - Khối Doanh Nghiệp thuộc về Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam2023 - Khối Doanh Nghiệp Vừa có sự hiện diện của nhiều tên tuổi uy tín theo nhiều ngành nghề, đại diện cả các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài: Công ty TNHH Jolibee Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam; BMB Steel, Công ty TNHH Jabil Việt Nam, McDonald's Việt Nam…

Các doanh nghiệp vừa được vinh doanh Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

[KH&KTTT] TỔNG KẾT HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA KH&KTTT NĂM 2023

on .

Hội nghị viên chức người lao động - Nhìn lại và kiến tạo tương lai

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, vào lúc 10h tại phòng E10.3 - Khu nhà E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức - Người lao động cấp đơn vị năm 2023.

Hội nghị đã tổng kết các hoạt động nổi bật theo kế hoạch chiến lược năm 2023 và thông qua định hướng hoạt động năm 2024 với những nhiệm vụ mang tính ổn định và duy trì sự phát triển của Khoa trong năm 2024.

Cũng trong Hội nghị, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã bỏ phiếu bầu chọn nhân sự tham dự Hội nghị Viên chức và Người Lao động cấp trường dự kiến diễn ra vào ngày 15/12/2023.

Không có mô tả.