Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Công nghệ Web và Thiết bị Di động

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Khoa học Dữ liệu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thị Hoài

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           
 
                                              
TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Chức vụ: Giảng viên - Phó Hiệu Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Đỗ Trọng Hợp

Chức vụ: Giảng viên 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thế Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Tấn Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lưu Thanh Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
ThS. Tô Quốc Huy

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Huỳnh Văn Tín
 
Chức vụ: Trợ giảng
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ThS. Trần Phan Quốc Bảo
 
Chức vụ: Giảng viên
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

CN. Nguyễn Thành Luân

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CN. Phạm Nhật Duy

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TS. Nguyễn Tấn Cầm

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   CN. Phạm Nguyễn Phúc Toàn

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CN. Nguyễn Hồ Phương Thảo

Chức vụ: Trợ lý giáo vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CN. Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Trợ giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

- PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh.

- PGS.TS Lê Đình Duy.

- PGS.TS Lê Trung Quân.

- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.

- TS. Phạm Văn Hậu.

- TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

- TS. Dương Minh Đức.

- TS. Đàm Quang Hồng Hải.

- TS. Nguyễn Minh Sơn.

- TS Nguyễn Văn Vũ.

- TS. Dương Tôn Đảm.

- TS. Lương Ngọc Hoàng.

- ThS. Mai Văn Cường.

- ThS. Nguyễn Thanh Sơn.

- ThS. Võ Duy Nguyên.

- ThS. Hồ Thị Thanh Thảo.

- ThS. Phan Thế Duy.

- ThS. Phan Thanh Vũ.