Khen thưởng NCKH

Viết bởi Son Luu on . Posted in Thông báo

Chính sách hỗ trợ Công bố khoa học của Trường: Chi tiết tại đây.

Khen thưởng dành cho Giảng viên, Trợ giảng, Nhân viên, Sinh viên, Học viên của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin năm 2024: Chi tiết tại đây.