Tin Học vụ

KH&KTTT_Thu thập thông tin NCKH và Bài báo Khoa học SV_HV cao học

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

Kính gửi quý Anh/Chị Sinh viên, Học viên Cao học,

Nhằm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo cuối năm, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính nhờ các bạn Sinh viên, quý Anh/Chị Học viên Cao học có tham gia đề tài NCKH (sheet 1) và Bài báo khoa học (Sheet 2) đã được công bố điền thông tin vào bảng tổng hợp, tại LINK.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý Anh/Chị Học viên Cao học và các bạn Sinh viên.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

 

[KH&KTTT] Kế hoạch thực hiện KLTN_Học kỳ I_NH 2023 - 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin Học vụ

Chào các bạn sinh viên,

 
Khoa KH&KTTT gửi đến các bạn kế hoạch KLTN HKI NH 2022 - 2023.
 
 - Giai đoạn hiện tại, Khoa đang tiến hành thu thập thông tin KLTN và bản thảo đề cương lên form chung (STT_1) như kế hoạch bên dưới:
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Nộp đề cương lên hệ thống qua FORM ĐK_KTTT_KLTN_TTDC_HK1_2324 Từ 09/09-14/09/2023 Mẫu đề cương
2
Khoa kiểm duyệt đề cương Từ 15-20/09/2023  
Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo FORM ĐK_KTTT_KLTN_DCDC_HK1_2324
23/09-01/10/2023
Nộp ONL theo form
Sinh viên nộp đề cương bản giấy bản đã chỉnh sửa theo góp ý GV
Có đủ chữ ký của sinh viên và cán bộ hướng dẫn (CBHD)
Nộp tại VP Khoa E10.2 (Hoặc Hộp thư tại phòng TCHC nếu ngoài giờ hành chính)
3 Sinh viên bắt đầu thực hiện khóa luận 02/10/2023  
4 Sinh viên thực hiện báo cáo giữa kỳ với CBHD Từ 18 đến 23/11/2023 Mẫu nhận xét
5
Sinh viên hoàn tất Khóa luận Tốt nghiệp.
(Chỉnh sửa Báo cáo, hình thức trình bày)
06/01/2023 Biểu mẫu hướng dẫn hình thức trình bày
mẫu báo cáo
SV nộp báo cáo KLTN qua form CK_KTTT_KLTN_BC Khóa luận_ HK1_2324 06-11/01/2024  
Sinh viên gặp cán bộ phản biện (CBPB) và CBHD để lấy mẫu nhận xét, thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD và PB
Từ 13 đến 19/01/2024
Mẫu nhận xét CBPB

Mẫu nhận xét CBHD
Tổ chức bảo vệ KLTN (01 buổi) Từ 24 đến 26/01/2024 Dự kiến
 
Lưu ý: 
- Các Sinh viên chưa có đề tài/chưa có giảng viên hướng dẫn thì cần CHỦ ĐỘNG liên hệ các giảng viên theo danh sách đề tài dự kiến.
- Trong trường hợp vẫn không có giảng viên hướng dẫn thì sinh viên viết email báo lại rõ ràng cho Khoa theo nhóm, hạn chót: 10/09/2022.
 
Trân trọng./.
Bộ phận Giáo vụ Khoa,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Hướng dẫn sinh viên thực hiện môn Đồ án

Viết bởi Phạm Nhật Duy on . Posted in Tin Học vụ

Chào các bạn sinh viên,
 
Môn Đồ án sẽ được tiến hành như sau:
 
- Đầu tiên, sinh viên đăng ký làm Đồ án với một giảng viên của Khoa. Sinh viên vui lòng chọn 01 Thầy/Cô để được hướng dẫn thực hiện đồ án. 
  • Khuyến khích những sinh viên có dự định làm Khoá luận Tốt nghiệp có hướng nghiên cứu/ứng dụng của Thầy/Cô X thì nên chọn Thầy/Cô X.
  • Đối với những sinh viên có dự định học các môn chuyên đề thay thế, sinh viên chọn những Thầy/Cô có hướng phù hợp với mình hoặc những Thầy/Cô có dạy những môn chuyên đề tốt nghiệp.
  • Tham khảo các hướng nghiên cứu/ứng dụng của các Thầy/Cô: TẠI ĐÂY
  • Link đăng ký: TẠI ĐÂY
- Sau đó, danh sách sinh viên đăng ký sẽ được chuyển đến với Thầy/Cô mà sinh viên mong muốn được hướng dẫn. Thầy/Cô hướng dẫn sẽ trực tiếp giám sát và đánh giá các sinh viên đã đăng ký.
 
Hạn đăng ký: Hết ngày 18/09/2023.
 
Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên đăng ký nhiều lần Khoa sẽ lấy lần cuối cùng.
 
Trân trọng.