Đào tạo bậc tiến sĩ

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin, theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014.

 Chương trình đào tạo áp dụng cho NCS năm 2014.