Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viên thông tin về Lễ tốt nghiệp theo từ phòng CTSV, cụ thể:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2024 như sau:

- Thời gian: ngày 08/6/2024 - thứ 7 (cả ngày: sáng 3 khoa, chiều 3 khoa)

- Địa điểm: Hội trường A - Tòa nhà A - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Sinh viên xem kế hoạch và thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2024 đính kèm.

 
Trân trọng./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển thông tin đến các bạn từ phòng Đào tạo Đai học, chi tiết:

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2024 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

19/04/2024 – 28/04/2024

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

02/05/2024-04/05/2024

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

08/05/2024-14/05/2024

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp.

4

15/05/2024

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2024

Lưu ý: - Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.

            - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113) từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

            - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH/VPCTĐB sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng

Thông tin xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viiên thông tin xét tốt nghiệp từ Phòng Đào tạo:
  
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi quý Thầy/Cô kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024 như sau:
 

STT

Ngày

Công việc

1

04/3/2024 – 17/3/2024

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

21/3/2024-22/3/2024

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí (nếu có)

3

25/3/2024-29/3/2024

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp.

4

01/4/2024

Ban hành QĐ công nhận tốt nghiệp đợt 0năm 2024

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trực tiếp tại: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep. Để kịp tiến độ xét tốt nghiệp theo kế hoạch kính nhờ các phòng ban hỗ trợ:
                      - P. KHTC: khi SV đóng Lệ phí xét TN, cập nhật thông tin lên hệ thống.
                      - P.ĐTĐH/VPCCTĐB: từ ngày   18/3/2024-20/3/2024   kiểm tra và cập nhật lên hệ thống các thông tin sau cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN:
  • Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

  • Hậu kiểm chứng chỉ ngoại ngữ 

  • Kiểm tra Bằng THPT, Giấy khai sinh

                     - Phòng CTSV: từ ngày   18/3/2024-20/3/2024   kiểm tra tình trạng nợ "Lệ phí xác nhận sinh viên" và cập nhật lên hệ thống cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN
                     - Thư viện/CTSV: từ ngày   18/3/2024-20/3/2024 kiểm tra tình trạng "Nợ sách, Nợ tiền thư viện" và cập nhật lên hệ thống cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN.
Theo kế hoạch từ ngày  21/3/2024-22/3/2024 sinh viên sẽ kiểm tra hệ thống và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí. Các phòng ban liên quan lưu ý cập nhật trạng thái hoàn thành (nếu SV đã hoàn thành các khoản nợ) lên hệ thống trong khoảng thời gian này.
 
Các bạn sinh viên lưu ý đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Trân trọng./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông chính quy Inbox

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Kính chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viên thông tin từ phòng ĐTĐH, chi tiết:

Phòng ĐTĐH kính gửi quý Thầy, Cô kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông chính quy như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

16/11/2023 - 22/11/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

23/11/2023 -24/11/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, nợ lệ phí xác nhận sinh viên, lệ phí đăng ký bảng điểm (nếu có)

3

27/11/2023 -01/12/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

04/12/2023 -08/12/2023

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 05 năm 2023

   Trân trọng.

 

 

 

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 2 năm 2023 dành cho sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, 4 theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học, cụ thể như sau: 

Thời gian: ngày 28/11/2023 (thứ 3).

Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo - Đại học Quốc gia HCM.

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2023 đã được thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/ke-hoach-chuc-le-tn-va-trao-bang-dot-2-...

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về thời gian tổ chức lễ cũng như việc nhận lễ phục tại File đính kèm.

Nguồn: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-2-nam-2023