Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông chính quy Inbox

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Kính chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viên thông tin từ phòng ĐTĐH, chi tiết:

Phòng ĐTĐH kính gửi quý Thầy, Cô kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông chính quy như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

16/11/2023 - 22/11/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

23/11/2023 -24/11/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, nợ lệ phí xác nhận sinh viên, lệ phí đăng ký bảng điểm (nếu có)

3

27/11/2023 -01/12/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

04/12/2023 -08/12/2023

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 05 năm 2023

   Trân trọng.

 

 

 

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 2 năm 2023 dành cho sinh viên có đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3, 4 theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học, cụ thể như sau: 

Thời gian: ngày 28/11/2023 (thứ 3).

Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo - Đại học Quốc gia HCM.

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2023 đã được thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/ke-hoach-chuc-le-tn-va-trao-bang-dot-2-...

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về thời gian tổ chức lễ cũng như việc nhận lễ phục tại File đính kèm.

Nguồn: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-2-nam-2023

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Kính gửi các bạn sinh viên, 
 
Khoa khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2023 như sau:
 

STT

Ngày

Công việc

1

09/10/2023 – 20/10/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

26/10/2023-27/10/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, nợ lệ phí xác nhận sinh viên, lệ phí đăng ký bảng điểm (nếu có)

3

30/10/2023-03/11/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

11/11/2023

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2023

Các bạn thường xuyên theo dõi trang thông tin của Phòng ĐTĐH, VP các CTĐB và phòng CTSV để biết được tiến trình thực hiện.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật và Kỹ thuật Thông tin.

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Hi các bạn sinh viên,

 
Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 03 năm 2023 như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

01/8/2023 – 09/8/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp trực tuyến tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

14/8/2023 -15/8/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí (nếu có)

3

21/8/2023 -25/8/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

29/8/2023

Ban hành quyết định công nhận Tốt nghiệp đợt 0năm 2023

 
Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trực tiếp tại: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.
Theo kế hoạch từ ngày  14/8/2023 -15/8/2023  , sinh viên sẽ kiểm tra hệ thống và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí. 
 
Trân trọng thông tin./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Tin tốt nghiệp

Kính gửi các anh/chị Học viên cao học,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính chuyển đến các anh/chị học viên cao học thông tin tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau: 

Thời gian: 02 ngày 08/6/2023 (thứ năm) và 09/6/2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.