Về việc họp Tiểu Ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin

on .

Kính gửi Quý Thầy,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy thời gian và địa điểm họp Tiểu Ban chuyên môn ạ:
 
Thời gian họp: bắt đầu lúc 13 giờ 00, ngày 15/11/2023;
 
Địa điểm họp: Phòng họp A114, Trường Đại học Công nghệ Thông tin
 
1. Quyết định thành lập Tiểu Ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2023.
 
2. Quy trình xét tuyển NCS.
 
3. Gồm 02 ứng viên: Đỗ Hoàng Hiển và Đỗ Thị Thu Hiền.
 
 
Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.