Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2023

on .

Kính gửi Anh/Chị NCS,
 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính chuyển đến các anh chị thông tin về việc tham dự Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2023 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:
 
Các NCS sẽ phải tham gia hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2023 của Trường tổ chức vào ngày 03/10/2023.
 
Trường sẽ tổ chức một phiên báo cáo dành cho các NCS để đánh giá tiến độ, kết quả. Đơn vị chuyên môn sẽ tổ chức hội đồng để đánh giá - nhận xét - góp ý về tiến độ, kết quả của NCS. 
 
Đối tượng là các NCS đã nhập học trước tháng 6/2023, kể cả các NCS đã xin ra tự do nhưng chưa tổ chức seminar học thuật (tức là chưa nộp luận án). 
 
Các trường hợp vắng cần phải có lí do và xác nhận của CBHD gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 28/9/2023. Trường sẽ căn cứ vào biên bản họp của hội đồng, thái độ và tiến độ của NCS để xét xử lý học vụ cho các đợt tới ví dụ như gia hạn, xin phép ra tự do, xin phép bảo vệ. 
 
Kính mời anh/chị xem qua khung chương trình hội nghị
 
 
Trân trọng thông tin./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Attachments:
Download this file (image (1).png)image (1).png[ ]1072 kB