Về việc họp Tiểu Ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin

on .

Kính gửi Quý Thầy,


Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy:
 
1. Quyết định thành lập Tiểu Ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ và dự bị tiến sĩ đợt 1 năm 2023.
2. Quy trình xét tuyển NCS.
 
 
Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.