Thông tin về Ngày hội việc làm năm 2023 của Thành phố Yokohama, Nhật Bản

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa KH&KTTT chuyển đến các bạn thông tin của phòng QHĐN về chương trình Ngày hội việc làm năm 2023 của Thành phố Yokohama, Nhật Bản. 
 
Thông tin chi tiết như sau:
Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến (qua Zoom).
Thời gian: 9g00 - 15g00, ngày 14/11/2023. 
Thông tin chi tiết và danh sách các công ty Nhật Bản tham gia ngày hội, vui lòng xem tại đường link: https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/kokusai/kokusai/zaigai/profession/jobfair2023.html
Trân trọng thông tin đến các bạn.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.