[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật - Lần 9 - Năm 2023

on .

Kính gửi quý Thầy/Cô,


Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi báo cáo học thuật với thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 09:30, Thứ 5, ngày 07 tháng 09 năm 2023
  2. Địa điểm: Phòng E10.3 
  3. Nội dung báo cáo:"Multi-document summarization for scientific text  ".
  4. Người trình bày: ThS. Tô Quốc Huy.
Trân trọng kính mời./.
Nguyễn Hồ Phương Thảo - Trợ lý Giáo vụ Khoa,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Seminar Lan 9_HuyTQ.png