Thời khóa biểu lớp cao học 2021 (môn 13) tại An Giang

on .

Thân chào các bạn,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN- Trường ĐH CNTT thông báo đến các bạn lịch học lớp cao học khóa 16 năm 2021 (môn 13) tại An Giang theo file đính kèm.

Môn học:  Khoa học dữ liệu ảnh: nền tảng và ứng dụng (3 tín chỉ)
Giảng viên phụ trách: TS. Dương Việt Hằng
Lịch học:
  • Ngày 19-20/8/2023
  • Ngày 26-27/8/2023
Địa điểm: Trường ĐH An Giang-Phòng C104-18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
 
Chúc các bạn học tập thật tốt.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.