[KH&KTTT] THỜI KHÓA BIỂU VĂN BẰNG 2

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin gửi đến các bạn sinh viên thời khóa biểu văn bằng 2, chi tiết như sau:


Trân trọng thông tin,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.