HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2022

on .

Ngày 29 tháng 9 năm 2022 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi LỄ TRAO BẰNG VÀ TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN đợt tháng 9 năm 2022.

Một số hình ảnh buổi lễ mời bạn đọc cùng xem và chia vui với các Tân Cử nhân của Khoa.

 Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trưởng Khoa KH&KTTT đang thực hiện nghi thức trao bằng Tốt nghiệp cho Tân Cử nhân

Một vài hình ảnh buổi lễ, bạn đọc có thể xem qua tại LINK

Khoa KH&KTTT kính chúc các bạn Tân Cử nhân sức khỏe và đạt nhiều thành công trong ngành nghề các bạn đã chọn.