Thông báo hệ Liên Thông

Thời khóa biểu Lớp Liên thông chính quy khóa tuyển 2023

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Kính gửi Quý thầy, cô,

Phòng ĐTĐH xin gửi Quý thầy, cô thời khóa biểu của Lớp Liên thông CQ khóa tuyển năm 2023.
 
Do còn một số sinh viên làm thủ tục nhập học nên phòng sẽ cập nhật sinh viên vào lớp học trong ngày 04/8/2023, mong Quý thầy, cô thông cảm.
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE005.O11.LT IE005 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.407 2023-08-07 2023-09-02 Vũ Văn Đông
2 IE103.O11.LT IE103 Quản lý thông tin Thứ 2, Tiết T, P.ITC-A.407 2023-08-07 2023-10-28 Nguyễn Thành Phong
3 IE103.O11.LT.1 IE103 Quản lý thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-B.404 2023-08-07 2023-09-30 Nguyễn Thành Phong
4 MA004.O11.LT MA004 Cấu trúc rời rạc Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.407 2023-08-07 2023-11-11 Lê Hoàng Tuấn
Cố vấn học tập: Nguyễn Thị Hoài
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM, 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
Trân trọng cảm ơn.
VTT Thiện.