Thông báo hệ Liên Thông

Thời khóa biểu mới của lớp Liên thông

Viết bởi Phạm Nhật Duy on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Chào các bạn sinh viên!

Khoa thông báo Lịch học mới như sau:

STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Thực hành Hình thức TH Sĩ số Đã ĐK Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
1 IE101.M21.LT IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 6, Tiết T, P.ITC-A.209
2 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
2 IE101.M21.LT.1 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ *, Tiết *, P.* 1 1 HT2 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-06-18 Phạm Thế Sơn
3 MA003.M21.LT MA003 Đại số tuyến tính Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.209
Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.209
3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-07-02 Lê Hoàng Tuấn
4 MA005.M21.LT MA005 Xác suất thống kê Thứ 7, Tiết T, P.ITC-A.209 3 0 LT 30 30 16 KTTT 2022-05-30 2022-08-06 Lê Hoàng Tuấn

Lưu ý: Tiết tối từ 5h45 - 8h45.

Trân trọng.