Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe ô tô theo thời gian thực sử dụng công nghệ dữ liệu lớn

on .

Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe ô tô theo thời gian thực sử dụng công nghệ dữ liệu lớn

Bùi Thanh Phương - CH1902016

Có thể dễ dàng nhận thấy thành phố thông minh đang dần xuất hiện phổ biến tại các đô thị trên thế giới thông qua sự phát triển của lĩnh vực giao thông. Trong đó để xử lý các công việc về giao thông, cần phải có chương trình nhận diện biển số xe trước. Thêm vào đó, với lượng dữ liệu lớn ngày càng tăng, việc xử lý và phân tích dữ liệu đòi hỏi sự hỗ trợ từ các công cụ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Do đó, để tận dụng và tối ưu hóa nguồn tài nguyên có sẵn, đề tài nhắm tới mục tiêu đề xuất hệ thống và sử dụng mạng RetinaNet được huấn luyện bằng cách áp dụng thư viện xử lý dữ liệu lớn BigDL nhằm xác định biển số xe ô tô di chuyển trên đường thông qua máy tính nhúng Jetson nano kết nối với camera.

Kết quả đạt được:

  • Đề xuất hệ thống giao thông thông minh sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để nhận diện biển số xe ô tô theo thời gian thực.
  • Áp dụng các phương pháp mạng học sâu để tăng độ chính xác nhận dạng biển số xe trên nền tảng dữ liệu lớn.
  • 2365 ảnh thô với nhiều kích thước, chất lượng khác nhau.
  • 1750 ảnh ô tô đã được gán nhãn dưới dạng VOC.
  • 30 tệp dữ liệu dạng video có chiều dài trung bình từ 30 giây đến 1 phút với đô phân giải từ Full HD đến 4K.
  • Tiện ích mở rộng trên trình duyệt để tải hình ảnh ô tô.

Trân trọng.